تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای پلاکدار واتر تیپ تو


  •    شماره تماس: 05138480310-12

  تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای پلاکدار واتر تیپ تو


  تولید نوارآبیاری قطره ای ( تیپ ) درزدار و پلاکدار.
  درزداربا مشخصات : ضخامت ۱۷۵ میکرون ، آبدهی ۲ و۳ لیتر ، با فواصل ۱۰و ۲۰ و ۳۰ سانت ، طول هر رول ۱۰۰۰ متر- با ضمانت و تاییدیه از سامانه های نوین آبیاری
  پلاکدار واتر تیپ با مشخصات : ضخامت ۲۰۰ میکرون ، آبدهی یک ونیم و دو ونیم لیتر ، با فواصل ،۳۰،۲۰،۱۵،۱۰ سانت –طول رول ۱۵۰۰ متر و ضمانت یک فصل کشت و دارای تاییدیه از سامانه های نوین آبیاری
  پلی توس اتصال    |     |     |     |