مانکن آیودی گذاری


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مانکن آیودی گذاریمانکن آیودی گذاری

  مانکن آیودی گذاری


  مانکن آیودی گذاری مدل شبیه سازی شده رحم و دستگاه تناسلی زن با امکان نمایش حالت طبیعی رحم و مناسب آموزش آیودی گذاری در مطب پزشکان و متخصصان زنان وزایمان و… میباشد.    |     |     |     |