مانکن (مولاژ) CPR آموزشی شیرخوار


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: تهران خیابان آزادی ابتدای نواب پلاک 692
  مانکن (مولاژ) CPR آموزشی شیرخوارمانکن (مولاژ) CPR آموزشی شیرخوار

  مانکن (مولاژ) CPR آموزشی شیرخوار


  مانکن (مولاژ) CPR آموزشی شیرخوار با پوسته سیلیکات شبیه سازی شده پوست انسان و قابلیت باز کردن راه هوایی و تنفس مصنوعی و فشار قفسه سینه خارجی.

  این مولاژها کاملا آموزشی بوده و مناسب برای آموزشهای پرستاری پزشکی و کودکیاری و……

  تمامی مولاژها و مانکنهای ارائه شده توسط کیمیاگران جوان با آناتومیک دقیق و طبیعی میباشندو و مولاژهای آموزشی میباشند.

   

  مانکن CPR آموزشی شیرخوار

  مولاژ CPR شیرخوار با باز کردن راه هوایی

  CPR شیرخوار با فشار قفسه سینه خارجی

  مولاژ آموزشی

  CPR شیرخوار آموزشی

  CPR شیرخوار با آنتومیک دقیق    |     |     |     |