ماکت کلیه با نمایش جزئیات


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: خیابان آزادی ابتدای نواب جنب عینک سازی دانش پلاک 692
  ماکت کلیه با نمایش جزئیاتماکت کلیه با نمایش جزئیات

  ماکت کلیه با نمایش جزئیات


  مولاژ و ماکت کلیه با نمایش جز به جز از داخل و بیرون کلیه برای اهداف آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان و دانش پژوهان آماده فروش میباشد    |     |     |     |