•    استان: مازندران
  •    شهر: ساری
  محمد ذبیحیمحمد ذبیحی

  محمد ذبیحی


  شرکت حسابداری شهر حساب

  انجام کلیه امور حسابداری (مالی مالیاتی)

  شرکت ها ،مراکز فروش ،فروشگاه ه

  1. با مدیریت :محمد ذبیحی
  2. شماره تماس :۰۹۱۱۸۳۳۵۳۳۸
  3. کسب و کار موفق با حساب و کتاب مرتب


    |     |     |     |