مدل استخوان گردن


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مدل استخوان گردنمدل استخوان گردن

  مدل استخوان گردن


  مولاژ استخوان گردن یا مدل و مولاژ مهره های گردنی نشان دهنده استخوانهای تشکیل دهنده مهره گردن, استخوان بین مهر ه ای با سایز طبیعی با سه مدل مهره قفسه سینه, مدل کمری و مهره های گردنی … ساخته شده است.     |     |     |     |