مرکز تخصصی الکترود و فیلر جوش بهلر


  •    وب سایت: @bohller
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  مرکز تخصصی الکترود و فیلر جوش بهلرمرکز تخصصی الکترود و فیلر جوش بهلر

  مرکز تخصصی الکترود و فیلر جوش بهلر


  مرکز تخصصی الکترود و فیلر جوش بهلر

  فروش، طراحی و تولید انواع فیلر و الکترود تخصصی
  فروش عمده الکترود ۶۰۱۳ یزد (۲.۵-۳-۴-۵)
  فروش عمده الکترود ۷۰۱۸ یزد (۲.۵-۳-۴-۵)
  فروش عمده الکترود ۶۰۱۳ آما (۲.۵-۳-۴-۵)
  فروش عمده الکترود ۶۰۱۳ آما (۲.۵-۳-۴-۵)
  فروش سیم جوش CO2
  فروش عمده فیلر زنگ نزن تاچولد Touchweld
  فروش عمده فیلر زنگ نزن ESAB , Bohler,
  Kiswel, Hyundai , Schneider, philarc, magnaflux, Maintenance
  فروش عمده فیلر ۳۰۸
  فروش عمده فیلر ۳۰۹
  فروش عمده فیلر ۳۱۰
  فروش عمده فیلر ۳۱۶
  فروش عمده فیلر ۴۱۰
  فروش عمده فیلر ۴۳۰
  فروش عمده فیلر زنگ نزن ایساب، بهلر، هیوندای، فیلارک، اشنایدر، کیسول
  فروش فیلر سوپر آلیاژ (کبالت، اینکونل، اینکلوی)
  فروش الکترود چدن
  فروش سیم لحیم
  فروش عمده لوازم بریزینگ    |     |     |     |