مرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری رهان


  •    نام آگهی دهنده: خدمات درمانی وپرستاری رهان
  •    وب سایت: www.rahanteb.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: نارمک
  مرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری رهانمرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری رهان

  مرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری رهان


  رهان دراندیشه آرامش خانواده
  مرکز مشاوره وخدمات پزشکى و پرستارى رهان باکادرى مجرب ومتخص وبا فراهم نمودن امکانات وتجهیزات پزشکی همان سرویس بیمارستانی را درمنزل شما با استفاده از فضای عاطفی وایمن درکناراعضای خانواده به بهبودی بیمارشما می اندیشد.
  تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان
  خدمـــــــــــات پزشکی:
  ویزیت بیمار توسط پزشک متخصص وپزشک عمومی
  چکاپ پزشکی درمنزل وبررسی وضعیت سلامت افراد خانواده
  خدمــــــــــــات پرستاری:
  -بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده توسط نرس کارشناس ارشد
  -تزریقات شامل:وریدی،عضلانی،زیرجلدی،داخل جلدی…
  -سرم تراپی ومراقبت های مربوط به آن
  -گذاشتن لوله معده وشستشوی معده.
  خدمــــــــات بازتوانی وفیزیوتراپی:
  -انجام بازتوانی وجلوگیری ازآتروفی عضلات درافراد سالمند
  خدمــــــــــات مراقـــــــبتی:
  -نگهداری ومراقبت ازبیماران آلزایمری،دمانس وسالمند…    |     |     |     |