مقاوم سازی(کاشت آرماتور) و آب بندی سازه بتنی و فروش افزودنی های بتن استاندارد


  •    نام آگهی دهنده: مهندس کامیار احمدی پور
  •    وب سایت: www.parstabligh.org
  •    استان: کرمانشاه
  •    شهر: کرمانشاه
  •    محله: بلوار نوبهار -پایین تر از میدان مرکزی - کوی 138 فرعی اول - پلاک 28
  مقاوم سازی(کاشت آرماتور) و آب بندی سازه بتنی و فروش افزودنی های بتن استانداردمقاوم سازی(کاشت آرماتور) و آب بندی سازه بتنی و فروش افزودنی های بتن استاندارد

  مقاوم سازی(کاشت آرماتور) و آب بندی سازه بتنی و فروش افزودنی های بتن استاندارد


  مقاوم سازی(کاشت آرماتور) و آب بندی سازه بتنی و فروش افزودنی های بتن استاندارد
  افزودنی های بتن
  POWERPLAST- RM ابر روان کننده و کاهنده قوی آب
  POWERPLAST- R ابر روان کننده و کاهنده قوی آب
  POWERPLAST- SM ابر روان کننده و کاهنده قوی آب
  POWER PLAST-ES ابر روان کننده و کاهنده قوى آب
  REONET ابر روان‌کننده و کاهنده قوی آب
  POWERPLAST-PM ابرروان کننده و کاهنده قوی آب
  ABAPLAST WR-4610 ابر روان‌کننده و کاهنده قوی آب
  ABAPLAST SRT-2912 ابر روان‌کننده و کاهنده قوی آب
  ABAPLAST WRL-4623 ابر روان‌کننده و کاهنده قوی آب

  فوق روان کننده ها و کاهنده قوی آب بتن
  S.P.A.PLAST-R فوق روان کننده دیر گیر
  S.P.A.PLAST-401 فوق روان کننده دیر گیر
  S.P.A.PLAST-403 فوق روان کننده نرمال
  S.P.A.PLAST-404 فوق روان کننده نرمال
  S.P.A.PLAST-A فوق روان کننده زود گیر
  S.P.A.PLAST-M4 فوق روان کننده نرمال
  MERQUA فوق روان‌کننده نرمال

  روان کننده ها و کاهنده آب بتن
  P.A.PLAST-201 روان کننده های بتن
  P.A.PLAST-203 روان کننده های بتن
  P.A.PLAST-204 روان کننده بتن
  POZZOCRETE روان کننده بتن

  ژل های میکرو سیلیس
  A.C.P مکمل بتن
  A.C.P-F مکمل بتن الیافی
  POWER GEL پاور ژل
  MICRO GEL میکرو ژل
  MICRO GEL-F میکروژل الیافی
  PUMKRET پُمکریت
  A.C.P-R مکمل بتن دیرگیر
  MICRO GEL-A میکروژل زودگیر
  MICRO GEL-R میکروژل دیرگیر
  A.C.P-A مکمل بتن زودگیر
  MS-5 سوپرژل
  ABAGEL آباژل

  سایر افزودنی ها
  PURE GEL میکروسیلیس ژل شده
  E.M.ANTIFREEZE-C ضدیخ بتن
  E.M.AIR حباب هوا ساز بتن
  E.M.MICROSILICA دوده سیلیسی
  E.M.ANTIFREEZE-M ضد یخ ملات
  ABAQUICK-AFP زودگیر شات کریت پودری
  ABAQUICK-AFL زودگیر شات کریت مایع
  ABATARD-P دیرگیر بتن پودری
  ABATARD-L دیرگیر بتن مایع
  ABA-RETENTION حفظ کننده قوی اسلامپ
  E.M.GROUT-500 منبسط کننده بتن و ملات
  MEZUKRET مزوکریت    |     |     |     |  

  مهندس احمدی پور - مهندس نودشه

  آگهی های  مهندس احمدی پور - مهندس نودشه