موسسه حقوقی راهیان پارسا عدالت

آگهی حذف شده
موسسه حقوقی راهیان پارسا عدالتموسسه حقوقی راهیان پارسا عدالت

موسسه حقوقی راهیان پارسا عدالت


🎓 موسسه حقوقی راهیان پارسا عدالت
شماره ثبت *****

🔰 قبول وکالت برای :

🔺دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده
🔺دعاوی ملکی، ثبتی، شهرداری
🔺تقسیم سهم الارث توسط وکلای پایه یک و مجرب
🔺دعاوی وصول مطالبات، چک، سفته و اسناد تجاری
🔺 اقامت، مهاجرت
🔺 الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه توقیف اموال
🔺 صغر سن، کلیه امور ثبت و احوال و تغییر نام

🔵 حق الوکاله به صورت توافقی و با عقد قرارداد های اقساطی  |     |     |     |