مولاژهای آموزش تخصصی کبد


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژهای آموزش تخصصی کبدمولاژهای آموزش تخصصی کبد

  مولاژهای آموزش تخصصی کبد


  مولاژهای  شرکت کیمیاگران جوان از جنس  و همچنین  پی وی سی پیشرفته تهیه شده با تمام جزییات عضو مورد نظر، کاملا نشکن می باشد، رنگ آن ثابت و غیر سمی است و در اختیار مراکزی مانند بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش پزشکی با قیمت بسیار مناسب قرار می گیرد.    |     |     |     |