•    استان: تهران
    •    شهر: تهران
    مولاژ ترومامولاژ تروما

    مولاژ تروما


    مولاژ تروما شامل انواع زخمهای بدن: زخم روباز شکم, قفسه سینه, سر, سوختگی درجات ۲,۱ و ۳ صورت, دست و پا و…, شکستگی و کوفتگی اندام های بدن (ترقوه, دست, بازو, ساعد), زخم بستر و… میباشد.      |     |     |     |