مولاژ سی پی آر نوزاد


  •    وب سایت: تهران خیابان آزادی ابتدای نواب جنب عینک سازی دانش پلاک 692
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ سی پی آر نوزادمولاژ سی پی آر نوزاد

  مولاژ سی پی آر نوزاد


  مولاژ و مانکن سی پی آر نوزاد یک مولاژ آموزشی برای آموزش و انجام عملیات سی پی آر و باز کردن انسداد راه هوایی در نوزادن میباشد با این مولاژ میتوان هم  روش ضربه برگشت و هم رانش قفسینه سینه را به منظور جلوگیری از خفگی نوزاد آموزش داد.     |     |     |     |