•    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ قلبمولاژ قلب

  مولاژ قلب


  مولاژ قلب

  مولاژ قلب نمایش دهنده آناتومی قلب دارای تمام شریانها, رگهای ورودی و خروجی قلب, رشته های قلب, اعصاب قلب, دیواره قلب, دریچه هلالی قلب و… میباشد.    |     |     |     |