مولاژ مایع نخاع اطفال


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ مایع نخاع اطفالمولاژ مایع نخاع اطفال

  مولاژ مایع نخاع اطفال


  مولاژ مایع نخاعی اطفال با قابلیت شاخص استخوانی دقیق(نمایش ستون فقرات و فضای بین مهره ای) احساس لمس واقعی، احساس نفوذ سوزن به داخل بین مهره ها و نمایش موقعیت دقیق سوراخ توسط شرکت کیمیاگران جوان ارائه میشود.    |     |     |     |