مولاژ پزشکی بخیه زدن (سوچور شکم)


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ پزشکی بخیه زدن (سوچور شکم)مولاژ پزشکی بخیه زدن (سوچور شکم)

  مولاژ پزشکی بخیه زدن (سوچور شکم)


  مولاژ پزشکی بخیه زدن یا سوچور شکم با ویژگیهای منحصر به فرد(بافت واقعی, آناتومی دقیق لایه های پوست, پد دیواره شکم و…)امکان استفاده نکردن  از نمونه های انسانی برای آموزش بخیه و برش پوست شکم در مراکز آموزشی – پزشکی را فراهم نموده است.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       |     |     |     |