مولاژ پزشکی قلب


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ پزشکی قلبمولاژ پزشکی قلب

  مولاژ پزشکی قلب


  این مولاژپزشکی شامل رگهای اصلی قلب، بطنها و دهلیزها، ماهیچه ها با لایه ی چربی به صورت ده قطعه ای و دارای ۲۵ و ۴۸ پوزیشن، دوبرابر اندازه طبیعی و … جهت استفاده مدارس، بیمارستانها، کلینیکها و دانشگاهها به صورت آموزشی موجود می باشد.    |     |     |     |