مولاژ چشم انسان


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ چشم انسانمولاژ چشم انسان

  مولاژ چشم انسان


  مولاژ چشم ۶قطعه

  دارای اجزای مختلف 

  جهت آموزش در تمامی مراکز آموزشی پزشکی 

  دارای ۵ سال ضمانت 

  ۱۰ سال خدمات قطعات 

  شرکت کیمیاگران جوان     |     |     |     |