•    مشاهده شماره تماس
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ گوشمولاژ گوش

  مولاژ گوش


  مولاژ گوش انسان با نمایش سه قسمت تشکیل دهنده گوش داخلی, گوش میانی و گوش خارجی, اجزای گوش شامل شیپور استاش, پرده صماخ, مجرای گوش, لابیرنت و…میباشد.    |     |     |     |