میکسر برشی بالا


  •    نام آگهی دهنده: مهندس طباطبایی
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  میکسر برشی بالامیکسر برشی بالا

  میکسر برشی بالا


  میکسر هموژنایزر یا همگن ساز یا high shear میکسر هایی هستند که با اعمال تنش برشی بالا ذرات معلق در مایع را شکست ملوکولی داده و تشکیل محلول های همگن و امولسیون ها را میدهد    |     |     |     |