نجام مدیریت ساختمانی و بازسازی کلی و جزئی داخلی ساختمان


  •    نام آگهی دهنده: حسام الدین بحرانی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: تهران تهران پارس غربی
  نجام مدیریت ساختمانی و بازسازی کلی و جزئی داخلی ساختماننجام مدیریت ساختمانی و بازسازی کلی و جزئی داخلی ساختمان

  نجام مدیریت ساختمانی و بازسازی کلی و جزئی داخلی ساختمان


  نجام مدیریت ساختمانی و بازسازی کلی و جزئی داخلی ساختمان

  انجام کلیه ی کارهای مربوط به مدیریت شارژ و اداره امور ساختمان، خدمات امور ساختمانی (مدیر ساختمانی )و انجام تعمیرات و بازسازی داخلی ساختمان از جمله لوله کشی، کاشی و سرامیک، رفع نشتی آب ، برقکاری، کابینت ، دکوراسیون و بازسازی کلی ساختمان پذیرفته میشود      |     |     |     |  

  حسام الدین بحرانی

  آگهی های  حسام الدین بحرانی