نرم افزار اتوماسیون ساختمان تراز نگار

 •  
  •    نام آگهی دهنده: ترازنگار
  •    وب سایت: www.taraznegar.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: ایرانشهر
  نرم افزار اتوماسیون ساختمان تراز نگارنرم افزار اتوماسیون ساختمان تراز نگار

  نرم افزار اتوماسیون ساختمان تراز نگار


  نرم افزار اتوماسیون ساختمان ترازنگار ارائه تمام گزارشات مربوط به ساختمان و لیست هزینه ها و درآمد های واحدها تفکیک گزارشات واحد های مسکونی، اداری و تجاری    |     |     |     |