نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر


  •    نام آگهی دهنده: مصطفی علیزاده
  •    وب سایت: dssnovinit.comProductsDetailsSoftware-Inventory
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهرنرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر

  نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر  نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر

  افزار انبار مصرفی و تولیدی

  همواره ثبت دقیق ورود و خروج کالا در انبار های نگهداری کالا و کنترل آن ، از دغدغه های اصلی مدیران هر انبار به شمار می رود. اطلاع مداوم از موجودی هرکالا و طبقه بندی آنها یکی از ارکان اصلی انبار داری به شمار می آید. در صورت کنترل دقیق موارد فوق ، اطلاعات میزان موجودی کالا، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمینان می باشد. از این رو نقش ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا این اطلاعات را جمع آوری و نگهداری نمایید همچنین با استفاده از آن ابزار بتواند موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و علمی به مشتریان خود بشناساند و در نهایت بتواند خروجیهای سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد بسیار حیاتی است . یکی از مهمترین ابزاری که میتواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار می باشد شرکت داده پردازش نوین سپهر تولید کننده نرم افزار های مالی و مدیریتی مفتخر است سیستم جامع کنترل موجودی و حسابداری انبار ، یکی از محصولات تولیدی خود را بحضورتان معرفی نماید. این سیستم در ادامه تجربیات تولید سیستمهای مکانیزه در طی سالیان گذشته با استفاده از امکانات فناوریهای جدید تولید شده است تا بتواند نیازهای استفاده کنندگان را درسطوح مختلف جوابگو باشد

  قابلیتهای عمومی

  معرفی کاربران متعدد و تعیین محدودیتهای دسترسی به گزینه های سیستم برای هر یک از کاربران.

  قابلیت تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات سیستم.

  قابلیت اجراء برروی سیستم عامل windows xp ,windows vista ,windows 7, windows 8 32/64 Bit , windows 10

  استفاده از پایگاه داده SQL Server تا نسخه ۲۰۱۴ .

  قابلیت بروز رسانی تغییرات نرم افزار از طریق اینترنت و مستقل.

  قابلیت ساخت کلیه گزارشات بصورت Excel و Word

  قابلیت تغییر فونت نمایش منو ها و گزارشات

  قابلیتهای پایه ای

  معرفی کاربران و حدود اختیارات.

  معرفی گروه انبار، انبارهای زیرمجموعه.

  معرفی گروه کالا بصورت درختواره.

  معرفی کالا با درنظرگرفتن حداقل و حداکثر موجودی، نقطه سفارش، نقطه بحرانی و کنترل های مرتبط.

  معرفی انواع رسید و حواله، درخواست خرید، درخواست کالا و دلایل بازگشت کالا.

  معرفی مراکز مصرف حواله انبار و انتقالی بین انبارها.

  معرفی اشخاص و موسسات.

  قابلیتهای اصلی و عملیاتی

  ثبت درخواست خرید، مقدار درخواستی و مقدار تایید شده.

  ثبت رسید انبار بر اساس درخواست خرید و بدون درخواست خرید.

  ثبت رسید برگشتی بر اساس رسید انبار صادر شده.

  ثبت درخواست مصرف یا فروش کالا، مقدار درخواستی و مقدار تایید شده.

  ثبت حواله انبار بر اساس درخواست کالا و بدون درخواست کالا جهت فروش یا مصرف.

  ثبت حواله برگشتی بر اساس حواله انبار صادر شده.

  ثبت رسید مستقیم و حواله مستقیم انبار.

  ثبت قیمت گذاری رسید.

  ثبت قیمت گذاری حواله مصرف.

  تعیین گروه قیمت و ارزش گذاری فروش کالا.

  ثبت قیمت فروش کالا.

  صدور سند حسابداری رسید، حواله، مصرف، فروش و انواع برگشتی ها.

  گزارشات

  امکان ثبت انبار گردانی.

  تهیه گزارشات انبارگردانی و مغایرت ها و صدور کسری و اضافات انبارگردانی.

  تهیه انواع گزارشات موجودی کالا.

  تهیه صورت گردش و کاردکس کالا.

  تهیه گزارشات خرید، مصرف، فروش و انواع برگشتی ها.

  تهیه گزارشات شرطی و پارامتریک دلخواه.

  امکان تفکیک دسترسی کاربران بر اساس انبار تعدادی و ریالی.

  وب سایت : dssNovinIt.com

  آدرس ایمیل : dssnovinit@gmail.com

   

       |     |     |     |