نرم افزار باسکول

آگهی حذف شده
نرم افزار باسکولنرم افزار باسکول

نرم افزار باسکول


نرم افزار باسکول پشتیبان سیستم
این نرم افزار برای باسکول های عمومی و جاده ای طراحی شده است . هدف از تولید این نرم افزار
سرعت بخشیدن و آسان نمودن عملیات توزین توسط کاربر می باشد .
.* معرفی ماشین و تجهیزات با امکان تعیین مشخصات آن ) نوع ماشین , خالی بار , …(
.* امکان توزین یک مرحله ای و * مرحله ای و متفرقه و چاپ برگه باسکول آن
.* امکان تعریف کرایه حمل , هزینه باسکول , هزینه بارگیری برای هر توزین
.* امکان توزین دستی ) بدون اتصال به نمایشگر باسکول (
.* امکان تهیه گزارشات توزین به صورت روزانه , ماهانه , سالانه
.* امکان تهیه لیست توزین های یک ماشین و یا یک کالا
.* امکان تعریف درصدهای ارزش افزوده و اعمال آن در رسید های توزین
.* امکان اتصال به انواع نمایشگر های باسکول رایج در بازار و تنظیم آن توسط خود کاربر
.* امکان تعریف کاربر در سیستم و تعیین سطح دسترسی برای هر کدام
.** امکان تهیه گزارش از میزان کارکرد صندوق برای هر روز
.** امکان طراحی گزارشات و برگه های باسکول توسط خود کاربر  |     |     |     |