نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست


  •    نام آگهی دهنده: باقری
  •    وب سایت: www.hamrahenokhbegan.com20.htm
  •    استان: تهران
  •    شهر: کل کشور
  نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیستنرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیستنرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیستنرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست

  نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست


  نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست

  برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید
  hamrahenokhbegan.com/20.htm

  هدف از طراحی نرم افزار:

  نظر به اینکه اطلاع رسانی به موقع و جامع به دانش آموزان و اولیاء آنها تأثیر مطلوب و ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت. لذا با طراحی و استفاده از این نرم افزار جایگاه دانش آموزان از نظر فعالیتهای آموزشی وی مشخص می گردد و نقاط قوت و یا ضعف آنها از نظر معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه ، سوابق در دوره های قبل و ……. تعیین می گردد و حرکت مؤثری را در روند آموزش بهتر ، ایجاد خواهد نمود.

  برخی از مزایای استفاده از نرم افزار:

  ۱- امکان شناخت تمامی دانش آموزان از نظر فعالیتهای آنها توسط مدیر و معلم

  ۲- شناخت خانواده ها نسبت به دبیران ، هنرآموزان و آموزگاران ، جهت رفع مشکلات فرزندان خود

  ۳- توجه و ایجاد رقابت بین دانش آموزان به دلیل مشخص بودن ، تعیین معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه و مقایسه در دوره های قبل

  ۴- اهمیت دادن به ثبت نمره از پرسش های انجام شده توسط دبیران و یا آموزگاران

  ۵- عدم تغییر نمره در طول سال با توجه به ثبت و ارائه نمرات به دانش آموز و اولیاء آنها

  ۶- تسهیل در ثبت اطلاعات مورد نیاز و ثبت نمرات به دلیل طراحی در نرم افزار و اعلام پیام های مورد نیاز هنگام ثبت اطلاعات

  بخشی از توانایی و قابلیت های برنامه :

  ۱- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود

  ۲- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

  ۳- تعیین معدل هر درس همراه با رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کلاس و پایه

  ۴- تعیین معدل کل همراه با رتبه در کلاس و رتبه در پایه

  ۵- ثبت معدل و رتبه ی در کلاس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد

  ۶- محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد در دوره متوسطه

  ۷- ثبت وضعیت هر یک ار دروس به صورت توصیفی

  ۸- استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران و آموزگاران

  ۹- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه

  ۱۰- امکان اعلام نمره اینترنتی به اولیاء

  ۱۱- امکان ارسال نمرات به تلفن همراه اولیاء

  برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید
  hamrahenokhbegan.com/20.htm    |     |     |     |