نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست

   خدمات کامپیوتر


   ایمیل: sharp100100@yahoo.com
   وب سایت: 
   شماره تماس: 09191234858
   استان: تهران
   شهر: کل کشور
فروش  آنتی ویروس کسپرسکی اورجینال همراه با تخفیف

نرم افزار ثبت نمرات و کارنامه بیست

برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید
http://hamrahenokhbegan.com/20.htm

هدف از طراحی نرم افزار:

نظر به اینکه اطلاع رسانی به موقع و جامع به دانش آموزان و اولیاء آنها تأثیر مطلوب و ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت. لذا با طراحی و استفاده از این نرم افزار جایگاه دانش آموزان از نظر فعالیتهای آموزشی وی مشخص می گردد و نقاط قوت و یا ضعف آنها از نظر معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه ، سوابق در دوره های قبل و ……. تعیین می گردد و حرکت مؤثری را در روند آموزش بهتر ، ایجاد خواهد نمود.

برخی از مزایای استفاده از نرم افزار:

۱- امکان شناخت تمامی دانش آموزان از نظر فعالیتهای آنها توسط مدیر و معلم

۲- شناخت خانواده ها نسبت به دبیران ، هنرآموزان و آموزگاران ، جهت رفع مشکلات فرزندان خود

۳- توجه و ایجاد رقابت بین دانش آموزان به دلیل مشخص بودن ، تعیین معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه و مقایسه در دوره های قبل

۴- اهمیت دادن به ثبت نمره از پرسش های انجام شده توسط دبیران و یا آموزگاران

۵- عدم تغییر نمره در طول سال با توجه به ثبت و ارائه نمرات به دانش آموز و اولیاء آنها

۶- تسهیل در ثبت اطلاعات مورد نیاز و ثبت نمرات به دلیل طراحی در نرم افزار و اعلام پیام های مورد نیاز هنگام ثبت اطلاعات

بخشی از توانایی و قابلیت های برنامه :

۱- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود

۲- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

۳- تعیین معدل هر درس همراه با رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کلاس و پایه

۴- تعیین معدل کل همراه با رتبه در کلاس و رتبه در پایه

۵- ثبت معدل و رتبه ی در کلاس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد

۶- محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد در دوره متوسطه

۷- ثبت وضعیت هر یک ار دروس به صورت توصیفی

۸- استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران و آموزگاران

۹- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه

۱۰- امکان اعلام نمره اینترنتی به اولیاء

۱۱- امکان ارسال نمرات به تلفن همراه اولیاء

برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید
http://hamrahenokhbegan.com/20.htm


اشتراک در شبکه های اجتماعی

  |     |     |     |