نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران


  •    نام آگهی دهنده: مهندس وكيلي
  •    وب سایت: www.m88.ir
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  •    محله: خيابان رباط دوم
  نرم افزار مدیریت گاوداری مدیراننرم افزار مدیریت گاوداری مدیران

  نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران


  نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:

  عملیات
  مدیریت

  عملیات
  قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

  ۱. مشخصات دامها و عملیات

  ۲. جابجایی دامها

  ۳. آخرین وضعیت دامهای ماده

  ۴. مرور گله

  ۵. شیر تولیدی روزانه

  ۶. ترکیب گله

  ۷. گزارشهای ورود اطلاعات

  ۸. ورود اطلاعات دسته ای

  ۹. ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

  ۱۰. بانک و انبار اسپرم

  ۱۱. انبار دارو

  انبار دارو

  ۱. مشخصات دامها و عملیات
  امکان نمایش دامها به تفکیک:

  o ماده

  o نر

  o فری مارتین ماده

  o فری مارتین نر

  o موجود

  o آماده حذف

  o حذف شده

  o تلف شده

  o مجازی

  o همه دامها

  از قابلیت های این بخش از نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران عبارتند از:

  – مشاهده پرونده کامل

  – عملیات جمعی

  – خلاصه پرونده

  – استفاده از صفحه کمکی

  – جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیکی

  – نمودارها

  مشخصات دامها و عملیات

  همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

  – مشخصات دام

  – شجره

  – پزشکی و تولید مثل

  – دیگر عملیات

  – شیر

  که هرکدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

  مشخصات دام
  – دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو…و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و…)

  – ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو…و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و…)

  – آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

  – حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

  – وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و …)

  – شناسنامه چاپی دام

  شناسنامه چاپی دام

  شجره
  – مادر

  – فرزندان

  – پدر

  – نامادری

  – ایجاد والدین مجازی (براساس مشخصات اصلی دام،کدهای دام )

  – اصلاح والدین مجازی

  – خلوص خونی

  – محاسبه همخونی (با امکان انتخاب اسپرم و ذخیره جدول نتایج)

  – نمایش شجره درختی

  – برگشت

  محاسبه همخونی

  اسپرم

  شجره دام

  پزشکی و تولید مثل
  – درمان وتولید مثل(درمان، پایان درمان، تولید مثلی، درمانهای دیگر،اصلاح آخرین ویزیت،حذف آخرین ویزیت، تفکیک نوع، دارو)

  – دارو بدون ویزیت(جدید، اصلاح، حذف، تکرار تجویز دارو، مصرف دارو)

  – فحلی تلقیح نشده(جدید ،اصلاح،حذف)

  – تلقیح (جدید،اصلاح،اصلاح آخرین تلقیح،حذف آخرین تلقیح،اصلاح تلقیح منجر به آبستنی)

  – خشکی (جدید ،حذف،اصلاح،پایان خشکی،حذف خشکی)

  – زایش (ثبت زایش،خروج جفت،حذف زایش)

  – واکسن (جدید،اصلاح،حذف)

  پزشکی و تولید مثل

  درمان وتولید مثل

  دیگر عملیات در نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران
  – اندازه گیری (جدید،اصلاح،حذف)

  – عکسها (امکان درج ۳ تصویر برای دام)

  – کارتیه (جدید،اصلاح،حذف)

  – وقایع یکبار (جدید،اصلاح،حذف)

  – اسکور حرکتی (جدید،اصلاح،حذف)

  – اسکور بدنی (جدید،اصلاح،حذف)

  – اسپرمهای پیشنهادی (جدید،اصلاح)    |     |     |     |  

  مدیران تحلیلگر سپاهان

  آگهی های  مدیران تحلیلگر سپاهان