نرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمند


  •    نام آگهی دهنده: حمید کدخدائی
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  •    محله: خیابان امام خمینی
  نرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمندنرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمند

  نرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمند


  نرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمند

  نرم کردن کلاچ خودروهای ۴۰۵ پارس سمند   ۱۰۰% تضمینی

    راحتی رانندگی در ترافیکها

  بدون بازگشت به حالت قبل

  بدون نیاز به بازوبست گیربکس

  بدون حذف سیم کلاچ

  مهندس کدخدائی   ۰۹۱۳۴۰۸۸۵۶۱    |     |     |     |