•    نام آگهی دهنده: حمید
  •    استان: گیلان
  •    شهر: رشت
  •    محله: منظریه
  نقشه بردارینقشه برداری

  نقشه برداری


  نقشه برداری

  مساحی
  تفکیک اراضی
  تفکیک آپارتمان
  صدور سند مالکیت (ماده ۱۴۷)
  GPS دستی
  GPS ایستگاهی تک و دو فرکانسه
  توپوگرافی
  محاسبه احجام عملیات خاکی
  تهیه پروفیل راه
  تهیه نقشه ساختمان
  پیاده کردن فونداسیون ساختمان

  مهندس حمید نگر ۰۹۱۱۳۴۲۹۵۴۶    |     |     |     |