نمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیا


  •    نام آگهی دهنده: مجید ذوالفقاری
  •    وب سایت: www.goldozi.com
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: مشهد
  نمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیانمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیانمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیانمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیانمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیانمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیا

  نمایندگی انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان در آسیا


   

  فـــروش دســـتـــگـــاهـــهـــای گـــلـــدوزی کـــامـــپـــیـــوتـــری اورگـــان در آســـیـــا

  نمایندگی و فروش انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان
  شامل: چرخهای ساده ؛ قیطان دوزی؛ پولک دوزی؛ میکس شنل دوزی ؛ میکس برجسته دوزی ؛ مرواریددوزی؛ سنگ دوزی ؛ نگین دوزی و … با سرعتهای مختلف و ۵ سال کار ۲۴ ساعته بدون کمترین خرابی و نصب لوازم اصلی فابریک
  مانند: کمپلت ژاپن ،تسمه ایتالیا
  – دستگاه گلدوزی کامپیوتری مخصوص شلوارهای بندری
  – دستگاه گلدوزی گلابتون مخصوص شلوارهای بندری
  آدرس سایت و تلگرام ما:
  t.me/goldoziorgan

  با مدیریت : مجید ذوالفقاری
  تلفن تماس:
  ۰۹۱۵۳۱۴۰۰۳۷
  ۰۵۱۳۷۲۶۶۳۷۶    |     |     |     |  

  مجید ذوالفقاری

  آگهی های  مجید ذوالفقاری