نهال گلدانی پسته


  •    نام آگهی دهنده: مهندس جلالی
  •    استان: فارس

  نهال گلدانی پسته


  تهیه وتوزیع نهال پسته دارای لیبل وبا کیفیت بالا زیرنظر جهاد کشاورزی همراه با یارانه
  مشاوره در حوزه کشت کود دهی
  دارای کادر مجرب جهت هرس وپبوند زنی
  زیر نظر مهندس جلالی
  ۰۹۱۷۸۶۸۰۰۳۸
  ۰۹۳۰۰۲۵۵۵۱۳    |     |     |     |