نگارش پروپوزال و پایان نامه و سراله دکترای در رشته مدیریت


  •    نام آگهی دهنده: زهرا سعیدی
  •    استان: خوزستان
  •    شهر: اهواز
  •    محله: گلستان. خیابان اصفهان بین اسفند و بهمن مجتمع مهدی

  نگارش پروپوزال و پایان نامه و سراله دکترای در رشته مدیریت


  نگارش پروپوزال و پایان نامه و سراله دکترای در رشته مدیریت

  نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در رشته مدیریت

  انجام تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و معادلات ساختاری (لیزرل و ایموس)

  انجام خدمات فوق در کمترین زمان و با بهترین قیمت توسط دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی    |     |     |     |