نیم طبقه فلزی پیش ساخته


  •    وب سایت: www.afrandsanat.com
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  نیم طبقه فلزی پیش ساختهنیم طبقه فلزی پیش ساخته

  نیم طبقه فلزی پیش ساخته


  گروه مهندسی افرند صنعت ، طراح و مجری سازه نیم طبقه فلزی – Mezzanine Floor ، در ایران می باشد .

  مزنین یک سازه فلزی کاملاً پیچ و مهره ای و پیش ساخته ، بمنظور افزایش فضای قابل استفاده در انبارها و کارخانه ها می باشد .

   جهت مصارف گوناگون با  بارگذاری گسترده  ۳۰۰  الی ۲۰۰۰  کیلوگرم در هر مترمربع محاسبه و طراحی می شود .

  اجرای این سازه – مزنین – بدون هیچ گونه تخریب ساختمانی و بدون تعطیلی خط تولید انجام خواهد شد .    |     |     |     |