هتل آپارتمان یک ستاره سیبا


  •    نام آگهی دهنده: کبودانی
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: مشهد
  •    محله: مشهدمقدس:خیابان امام رضاـ امام رضا۸
  هتل آپارتمان یک ستاره سیباهتل آپارتمان یک ستاره سیبا

  هتل آپارتمان یک ستاره سیبا


  هتل آپارتمان یک ستاره سیبا

  هتل آپارتمان تک ستاره سیبا

  ۸دقیقه پیاده تا حرم مطهر

  سوییت دو و سه تخته 

  واحدهای چهارتخت تک خواب

  واحدهای پنج و شش و هفت دوخواب

                                                   ۰۵۱۳۸۵۳۹۰۰۵-۶

                                                         ۰۹۰۱۵۰۱۹۰۰۵

                                                     ۰۹۱۵۷۸۸۳۳۴۱

   

       |     |     |     |