ورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ، نیکل ، مونل ۴۰۰ ، تیتانیوم گرید ۲ و


  •    نام آگهی دهنده: shakiba
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: نواب- خ برادران حسنی
  ورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ، نیکل ، مونل ۴۰۰ ، تیتانیوم گرید ۲ وورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ، نیکل ، مونل ۴۰۰ ، تیتانیوم گرید ۲ و

  ورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ، نیکل ، مونل ۴۰۰ ، تیتانیوم گرید ۲ و


  ورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ، نیکل ، مونل ۴۰۰ ، تیتانیوم گرید ۲ و ۵ ، اینکولوی ۹۰۴ و ۸۲۵ و ۸۰۰ ، داپلکس و نسوز در سایزهای مختلف
  قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف

  ورق اینکونل ۶۲۵ و ۶۰۰ ،
  نیکل خالص ،
  مونل ۴۰۰ ،
  تیتانیوم گرید ۲ و ۵ ،
  اینکولوی ۹۰۴ و ۸۲۵ و ۸۰۰ ،
  داپلکس و نسوز در سایزهای مختلف موجود است
  قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف از آلیاژهای فوق
  ضایعات آلیاژهای فوق نیز موجود است
  سوپر آلیاژ مرکز
  ۰۹۱۲۱۵۰۱۹۱۶ ۰۹۹۰۲۲۵۵۰۴۴ ۰۲۱-۵۵۶۸۵۲۰۱

  خریدار نیکل خالص شمش ورق ساچمه ضایعات خرید فروش اینکونل مونل هستالوی هستلوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم گرید ۵ گرید۲ gr2 gr5 617 600 625 718 Titanium داپلکس نسوز سوپر آلیاژ خریدار نیکل خالص شمش ورق ساچمه ضایعات خرید فروش    |     |     |     |