پشتی صندلی ارتودیسک اوتک


  •    نام آگهی دهنده: otech
  •    وب سایت: www.otechco.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  پشتی صندلی ارتودیسک اوتکپشتی صندلی ارتودیسک اوتک

  پشتی صندلی ارتودیسک اوتک


  برای اولین بار در ایران
  جدیدترین و علمی ترین وسیله برای بهبود کمردرد

  پشتی صندلی قابل تنظیم + دستگاه کشش کمر
  beck strecher/support

  مکانیزم عملکرد ارتودیسک چگونه است؟
  خشکی مفاصل،کاهش فاصله مهره ها، کمردرد، بدشکلی ستون فقرات و … همگی عوارض سبک زندگی امروزی و نشستن های طولانی است.
  ارتودیسک، وسیله جدید و علمی است که برای کاهش اثرات منفی نشستن های طولانی طراحی شده است.
  عملکرد این وسیله بر اساس افزایش فاصله بین مهره ای و کاهش تنش ماهیچه های کمر می باشد. در این حالت فشار از روی دیسک ها حذف و فرصت ترمیم و استراحت برای ساختار الاستیک و فنری دیسک ها فراهم می شود.

  ارتودیسک برای بهبود چه نوع کمردردهایی مفید است؟
  • سیاتیک Sciatica
  • آرتریت Lower back arthrit
  • استئوآرترویت Spinal degeneration
  • فتق دیسگ Bulging disc
  علاوه بر استفاده از یک پشتی صندلی ارگونومیک و قابل تنظیم
  با دو بار تمرین ۵ دقیقه ای در روز
  خود را در برابرکمردرد بیمه کنید    |     |     |     |