چربی گیررستوران


  •    مشاهده شماره تماس
  •    نام آگهی دهنده: چربی گیر
  •    وب سایت: www.holding-bartar.comproductcat89.html
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  چربی گیررستوران

  چربی گیررستوران

  چربی گیررستوران

  فاضلاب خروجی از ساختمان وارد چربی گیر شده و پس از رد شدن از آشغالگیر تمامی عوامل ریز و درشت از آن جدا شده و سپس توسط مکانیزمی وارد سیستم چربی گیر میشود که طی آن از سرعت پساب حاوی روغن کاسته شده تا بصورت لایه ای ورقه ای روی سطح آب بصورت شناور باقی بماند.پساب بدون روغن از قسمت خروجی از سیستم چربی گیر خارج شده تا وارد فرآیندهای تصفیه فاضلاب گردد.    |     |     |     |