کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع


  •    نام آگهی دهنده: شرکت آروین بنیان تجهیز
  •    وب سایت: www.ArvinbtLab.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایعکارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع

  کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع


  کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی(GC) و کروماتوگرافی مایع (HPLC) با همکاری دانشگاه تهران برگزار می شود.    |     |     |     |