•    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  کاساگراندهکاساگرانده

  کاساگرانده


  کاساگرانده

  کاساگرانده
  جهت تعیین درصد رطوبتی که در آن مخلوط آب و خاک از حالت خمیری به مایع در می آید کاربرد دارد.

  وسیله ای مکانیکی دو نوع:

  دستی و برقی موجود می باشد.    |     |     |     |