کتاب تحلیل فضای شهری و معماری ۱۳۹۶


  •    نام آگهی دهنده: mahnaz samayi
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: کتاب تحلیل فضای شهری و معماری کتاب تحلیل فضای شهری و معماری جدیدترین منبع تحلیل فضای شهری، سنندج، کتابفروشی های چیستا، قلم در مجتمع تجاری کردستان تهران، کتابفروشی های پرهام و سیمای دانش و تمام کتابفروشی های خیابان انقلابکارگر توزیع در تمام کتابفروشی های شهرسازی و معماری مراکز استان ها http://www.asrekankash.ir/product/329/خلاصه-مباحث-تحلیل-فضاها
  کتاب تحلیل فضای شهری و معماری   ۱۳۹۶کتاب تحلیل فضای شهری و معماری   ۱۳۹۶

  کتاب تحلیل فضای شهری و معماری ۱۳۹۶


  کتاب تحلیل فضای شهری و معماری ۱۳۹۶

  جدیدترین مبانع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری به انضمام مجموعه کلاس های تضمینی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی و طراحی شهری توسط استاد کتاب اللهی

  آمار قبولی ۱۰۰% 

  برگزاری کلاس ها، آزمون ها و منابع آمادگی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری سال ۱۳۹۷

  قبولی را با ما تجربه کنید

  مرکز شهرسازی ایران

   

   

  جدیدترین منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری

  مباحث عمومی شهرسازی ایران   (مولف استاد کتاب اللهی انتشارات هنگام هنر چاپ تابستان ۱۳۹۶

  تحلیل فضای شهری و معماری (مولف استاد کتاب اللهی انتشارات عصر کنکاش چاپ تابستان ۱۳۹۶

  مبانی نظری معماری و شهرسازی (مولف استاد کتاب اللهی انتشارات هنگام هنر چاپ پائیز ۱۳۹۶

  برگزاری کلاس ها بصورت فشرده و گروهی توسط استاد کتاب اللهی، مدرس دانشگاه     |     |     |     |