کتاب روشهای بهینه در طبابت داخلی


  •    نام آگهی دهنده: دکتر رضا هدایت یعقوبی
  •    استان: قزوین
  •    شهر: قزوین
  کتاب روشهای بهینه در طبابت داخلیکتاب روشهای بهینه در طبابت داخلی

  کتاب روشهای بهینه در طبابت داخلی


  کتاب روشهای بهینه در طبابت داخلی

  موضوع کتاب
  سمت راست تصویر توضیح کوتاهی داده ام‌. مباحث داخلی وجود دارد که تمامی آن یکجا وجود ندارد یا دستور مطابق امکانات کشور ما به سختی پیدا می شود.
  از زمان رزیدنتی دچار اشکالات تشخیصی،اپروچی، و درمانی می شدم که با متخصص شدن هم این اشکالات را بین همکاران مشاهده می کنم. انگار که مشکل سرتاسری ست.
  این مجموعه اول در وبلاگ من بود. اما با خراب شدن سیستم وبلاگ تصمیم گرفتم مطالب را دسته بندی و منتشر کنم تا اساتید بر من نقد کنند. هر چه نقد بیشتر و شدید تر پیروزی علمی اینجانب بیشتر🌹🌹🌹
  کتاب مجموعه ای از مطالب مغفول مانده داخلی است که به نظر بنده اگر یک پزشک عمومی یا متخصص داخلی بداند زیباتر طبابت می نماید.
  نام دیگر کتاب می شود:
  زیباست که در طبابت داخلی بدانیم…..🌹🌹🌹
  با امید نقد شما بر این کتاب    |     |     |     |