کود زییتی مایکوریزا


  •    نام آگهی دهنده: zeuse19881988
  •    استان: کرمان
  •    شهر: سیرجان

  کود زییتی مایکوریزا


  کود زییتی مایکوریزا

  کود زیستی مایکوریزا

  یکبار برای همیشه از طریق پیوند با ریشه و ریشه زایی

  جذب بیستر مواد و افزایش باردهی

  قیمت فوق العاده 

  شروع مصرف از ۵ گرم

  استفاده در کلیه محصولات کشاورزی و خصوصا باغات پسته و مرکبات    |     |     |     |