•    نام آگهی دهنده: میترا ضیغمی
  •    وب سایت: www.arena-petrogas.com
  •    استان: خراسان‌رضوی
  •    شهر: مشهد
  کود پلیت مرغیکود پلیت مرغی

  کود پلیت مرغی


  پلیت مرغی
  ۲۵۰تن قابل عرضه
  کیسه های ۲۵ کیلوگرمی
  جهت مصرف داخل
  قیمت برای کیلوگرم: ۶۰۰ تومان
  تحویل در مشهد    |     |     |     |