گروه ایستاتیس سازنده سایبان پارکینگ . بیلبورد . پل فلزی


  •    شماره تماس: 02144157418
  گروه ایستاتیس سازنده سایبان پارکینگ . بیلبورد . پل فلزیگروه ایستاتیس سازنده سایبان پارکینگ . بیلبورد . پل فلزی

  گروه ایستاتیس سازنده سایبان پارکینگ . بیلبورد . پل فلزی


  گروه ایستاتیس سازنده سایبان پارکینگ . بیلبورد . پل فلزی (استخر) سکو فلزی و پلتفورم

  گروه ایستاتیس (شرکت فولاد دژ نوین غزال) isstatis group
  طراحی . ساخت و اجرا سازه های فلزی سبک و نیمه سنگین
  ساخت انواع پارکینگ های شخصی و اداری . سایبان پارکینگ با پوشش upvc
  طراحی . ساخت و اجرا پلتفورم و سکو های نصب تجهیزات
  ساخت انواع پل و راهرو بر روی استخر و سکو.
  طراحی . ساخت و نصب انواع بیلبورد. بیلبورد های یک وجهی.بیلبورد دو وجهی . بیلبورد چند وجهی ساخت بیلبورد های تبلیغاتی
  گروه ایستاتیس (شرکت فولاد دژ نوین غزال) isstatis group
  02144157418
  02155177815    |     |     |     |