گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ISO10004 : 2012


  •    نام آگهی دهنده: سعید وزیری
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: پاسداران
  گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ISO10004 : 2012گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ISO10004 : 2012

  گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ISO10004 : 2012


  ISO10004 : 2012 چیست؟
  سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای و نظارت بر فرآیندهای اثر بخش و کارا در مورد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد.
  دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004 : 2012
  – فراهم آوردن منابع برای دسترسی به چارچوبی برای رضایتمندی مشتریان
  – بالا بردن توانمندی سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان
  – افزایش قابلیت سازمان برای پاسخگویی به نظرات مشتریان
  – کمک به سازمان برای ایجاد رویکرد مشتری محور و ارتباط مستمر و پویا با مشتریان
  – پی ریزی مبنایی برای بازنگری و تحلیل مداوم فرآیند پایش و اندازه گیری
  – تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان
  – و دهها مزیت دیگر
  تعاریف:
  – مشتری: فرد یا سازمانی که محصول یا خدمتی را دریافت می کند .
  – بازخورد: بازگشت دیدگاه ها، نظرات و شکایت یا رضایت به محصولات یا خدمات از سوی مشتری
  – رضایت مندی مشتری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند
  شرح خدمات ISO10004 : 2012
  – تعیین و تدوین خط مشی و اهداف پایش و اندازه گیری مشتری.
  – – طبقه بندی مشتریان با توجه به عملکرد ورضایت آنها از سازمان
  – تهیه و تدوین روشی جهت شناسایی انتظارات مشتری
  – تدوین و ارائه روشهایی جهت بدست آوردن اطلاعات بازخورد برای بهبود رضایت مشتری
  – تهیه و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد پایش و اندازه گیری مشتری
  – ارائه روشی جهت دریافت و ردیابی نظرات و شکایات
  – تحلیل و ارزیابی نظرات و شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمت به مشتری
  – ارائه روشی جهت جمع آوری و تحلیل داده های مشتری
  – ارائه روشی جهت ممیزی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
  – مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  – بهبود مداوم اثر بخشی و کارایی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری    |     |     |     |