گیج تطویل و تورق


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  گیج تطویل و تورقگیج تطویل و تورق

  گیج تطویل و تورق


  گیج تطویل و تورق سنگدانه ها جهت تعیین درصد وزنی سنگ دانه های معیوب در پرکننده ها مورد استفاده قرار می گیرد و از لوازم آزمایشگاه بتن کیمیاگران جوان می باشد.    |     |     |     |