یک هفته تا برگزاری دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی

آگهی حذف شده
یک هفته تا برگزاری دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسییک هفته تا برگزاری دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی

یک هفته تا برگزاری دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی


تست ذرات مغناطیسی
Magnetic Particle Testing
ASNT SNT-TC-*A Level I&II

تاریخ شروع دوره: ** آذر **

مدرس دوره:
آقای مهندس محمد گنجی

مختصری از محتوای دوره:
*. تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب
*. دسته بندی مواد براساس خاصیت مغناطیسی
*. انواع جریان‌های الکتریکی مورد استفاده برای ایجاد میدان مغناطیسی
*. انواع روش‌های تست ذرات مغناطیسی براساس نحوه دیده شدن زیر نور مرئی و یا فرابنفش
*. مغناطیس زدایی
*. نشانه‌های قابل مشاهده در تست ذرات مغناطیسی
*. کارگاه عملی بررسی، تشخیص و ارزیابی ناپیوستگی‌ها
*. مستندسازی و استاندارد
*. و &#***0;

***********

***********-***********

-industry.com

training@nafta-industry.com  |     |     |     |