۲۱۰مترزمین۱۴۰متربنا


  •    نام آگهی دهنده: مظلوم
  •    استان: مازندران
  •    شهر: آمل
  •    محله: کلوده
  ۲۱۰مترزمین۱۴۰متربنا۲۱۰مترزمین۱۴۰متربنا

  ۲۱۰مترزمین۱۴۰متربنا


  [ Photo ]
  🌴کد۳۰

  ۲۱۰زمین
  ۱۴۰بنا
  ۳خواب مستر

  انشعابات نصب

  قیمت۲۶۰میلیون
  ۹۰میلیون پیش الباقی اقساط بی بهره
  مظلوم ۰۹۰۳۳۹۰۲۹۵۴    |     |     |     |