۲۵۰مترزمین گلبهارمشهد


  •    نام آگهی دهنده: باقرپور
  •    استان: زنجان
  •    شهر: مشهد
  •    محله: گلبهار
  ۲۵۰مترزمین گلبهارمشهد۲۵۰مترزمین گلبهارمشهد

  ۲۵۰مترزمین گلبهارمشهد


  ۲۵۰مترزمین گلبهارمشهد

  ۷قطعه زمین واقع در بهترین موقعیت مکانی گلبهار مشهد.بهترین فرصت برای سرمایه گذاری.نزدیک ب دانشگاه

  سند تک برگ ملکی با استعلامات روز دولتی.دست اول و بی واسطه.قابل معاوضه

  مبلغ.ده میلیون تومان    |     |     |     |