۴۰۰مترزمین۲۰۰متربنا


  •    نام آگهی دهنده: سجاد
  •    استان: مازندران
  •    شهر: آمل
  •    محله: نور
  ۴۰۰مترزمین۲۰۰متربنا۴۰۰مترزمین۲۰۰متربنا

  ۴۰۰مترزمین۲۰۰متربنا


  [ Photo ]
  🌴کد۲۰

  ۴۰۰زمین
  ۲۰۰بنا
  ۳خواب مستر

  #سنددار
  #دارای_استخر

  قیمت۴۶۰میلیون
  ۱۰۰میلیون پیش الباقی اقساط بی بهره
  ۰۹۰۳۳۹۰۲۹۵۴مظلوم    |     |     |     |