۴۵۰مترزمین۳۲۰متربنا


  •    نام آگهی دهنده: سید سجاد
  •    استان: مازندران
  •    شهر: آمل
  •    محله: کلوده
  ۴۵۰مترزمین۳۲۰متربنا۴۵۰مترزمین۳۲۰متربنا

  ۴۵۰مترزمین۳۲۰متربنا


  [ Photo ]
  کد۲۹۴
  #ایزدشهر
  پلاک اول آب
  ۴۵۰زمین ۳۲۰بنا
  شیک و زیبا
  شهرک شیک و برند منطقه
  سنددار
  قیمت کل یک میلیاردو سیصد
  مظلوم ۰۹۰۳۳۹۰۲۹۵۴    |     |     |     |